Publication details

Nationale Naturlandschaften (NNL) und erneuerbare Energien - Ein Handlungsleitfaden


Typ: 

Publisher's volume |

Titel: 

Nationale Naturlandschaften (NNL) und erneuerbare Energien - Ein Handlungsleitfaden

Autor/en: 

Gehrlein, U., Mengel, A., Milz, A., Hoheisel, D., Barthelmes, B., Düsterhaus, B., Mathias, C., Liesen, J., Baranek, E., Schubert, S.

Zusatz: 

BfN-Skripten 467

Place of publication: 

Bonn

Year of publication: 

2017

ISBN/ISSN: 

978-3-89624-204-4

Zitierhilfe: 

Gehrlein, U., Mengel, A., Milz, A., Hoheisel, D., Barthelmes, B., Düsterhaus, B., Mathias, C., Liesen, J., Baranek, E., Schubert, S.: Nationale Naturlandschaften (NNL) und erneuerbare Energien - Ein Handlungsleitfaden. BfN-Skripten 467. Bonn 2017.